Normale volumelicentie activeren met de opdrachtregelfunctie

Productsleutels activeren op meerdere computers met behulp van een opdrachtregelfunctie:

U kunt een script uitvoeren om automatisch een productsleutel (dit moet een volumesleutel zijn) te activeren op verschillende computers zonder fysiek naar elke computer te moeten gaan en de activeringssleutel in te voeren. Het script kan de accountnamen, wachtwoorden en sleutels bevatten en kan de geschikte opdrachten uitvoeren om de licenties te activeren. Gebruikers moeten zelf dit script aanmaken, aangezien wij momenteel geen installatieprogramma's hebben die dit standaard uitvoeren.

Gebruik het volgende script om licenties op een Mac te activeren:

#!/bin/sh `dirname $0`/enfocus_activationtool -act -pk <product_key> -a <account_name> <account_password>
Vervang in het bovenstaande script <product_key> met de eigenlijke productsleutel om door te gaan met de activering. Sla het bestand op met de extensie .command en bewaar het in de map enfocus_activationtool.

Om het bestand te kunnen uitvoeren, opent u de terminal en voert u de volgende opdracht in:

chmod 755 <file_name>

Vervang hier <file_name> met de naam van het script. Kopieer de volledige map enfocus_activationtool naar het systeem waarop de productsleutel geactiveerd moet worden en dubbelklik om uit te voeren.

Gebruik het onderstaande script om licenties op een Windows-computer te activeren:

enfocus_activationtool -act -pk <product_key> -a <account_name> <account_password>

Vervang in het bovenstaande script <product_key> met de eigenlijke productsleutel om door te gaan met de activering. Sla het bestand op met de extensie .bat en bewaar het in de map ActivationTool dat het bestand enfocus_activationtool.exe bevat.

Kopieer de volledige map ActivationToo naar het systeem waarop de productsleutel geactiveerd moet worden en dubbelklik om uit te voeren.