Zelfstudie voor het product

Hieronder vindt u een verzameling van zelfstudiegidsen die werden ontworpen om u de basisbeginselen van werken met PitStop Pro bij te brengen. De zelfstudiegidsen werden zo opgesteld, dat u ze in volgorde kunt doorlopen. Elk van de gidsen bouwt verder op de lessen die in de vorige gids werden geleerd.

Elke zelfstudiegids bevat:

De beschikbare zelfstudiegidsen zijn:

Naam Beschrijving
Basisbeginselen voor het bewerken van PDF's In deze zelfstudiegids worden enkele basiscorrecties besproken die u met de Enfocus Inspector kunt maken, zoals wijzigingen van het paginaformaat, kleurwijzigingen, type en meer
Preflight en Certified PDF In deze zelfstudiegids worden de basisbeginselen besproken van het uitvoeren van een preflightprofiel op een PDF en de certificering van de PDF voor drukproductie
Werken met Global Changes In deze zelfstudiegids wordt u getoond hoe u een Global Change kunt gebruiken en aanpassen en het op een document kunt toepassen
Werken met Action Lists In deze zelfstudiegids wordt u getoond hoe u een preflightprofiel en een Global Change combineert tot een bruikbare Action List
QuickRuns gebruiken In deze zelfstudiegids wordt u getoond hoe u QuickRun-macro's kunt gebruiken voor uw veel voorkomende productiewerk
Note: In deze zelfstudiegidsen wordt ervan uitgegaan dat PitStop Pro is geïnstalleerd binnen Acrobat X. Als u PitStop Pro gebruikt met eerdere versies van Acrobat, zal de locatie van de PitStop-hulpmiddelen verschillen.

Contents