Zelfstudiegids 1: Basisbeginselen voor het bewerken van PDF's

Overzicht

In de volgende zelfstudiegids worden de basisbeginselen van het gebruik van PitStop Pro besproken. In deze zelfstudiegids leert u waar de basishulpmiddelen zich bevinden in PitStop Pro en hoe u met preflightprofielen kunt werken om preflightcontroles en eenvoudige correcties uit te voeren.

Doelstelling van de zelfstudiegids


Markttoepassing

Zelfs met de huidige moderne productietechnieken worden PDF-bestanden nog altijd verkeerd gemaakt. Problemen zoals een verkeerd paginaformaat, afbeeldingen met een lage resolutie, ongewenste RGB-afbeeldingen, gebrek aan afloop en te veel inktdekking bestaan vandaag nog altijd. Die problemen zijn niet altijd duidelijk op een computerscherm, maar ze kunnen later in het productieproces een groot probleem worden.

Als ze door middel van een preflight worden gedetecteerd, kunnen ze worden opgelost voor de productie begint. Dat is cruciaal in de huidige workflow en voorkomt tijdverlies, ontevredenheid bij de klant of dure herdrukken.

Lengte van de zelfstudie

Deze zelfstudie duurt ongeveer 15 minuten.

Benodigde hulpmiddelen

Voor deze zelfstudiegids hebt u het volgende nodig:
Note: Voor deze zelfstudiegids wordt ervan uitgegaan dat u over een basiskennis van Acrobat Pro beschikt. Hij is gebaseerd op het gebruik van Acrobat Pro X.

Deel 1: een preflightprofiel uitvoeren en een correctie doorvoeren


 1. Open Acrobat Pro met PitStop Pro 11 geïnstalleerd en geactiveerd.
 2. Open een exemplaar van "Kreatieve_Keuken.pdf".
  1. Binnen Acrobat Pro opent u een exemplaar van het document "Kreatieve_Keuken.pdf" met behulp van de opdracht Openen.
  Note: Werk aan een kopie van het zelfstudiebestand, zodat u altijd een schoon origineel hebt waarop u kunt terugvallen. Voor latere zelfstudiegidsen is een originele versie nodig.
 3. Uw Enfocus PitStop Pro-voorkeuren instellen.
  1. Open de Enfocus PitStop Pro-voorkeuren die u vindt in het menu Acrobat > Voorkeuren in Mac OS en Bewerken > Voorkeuren in Windows OS.
  2. Selecteer het keuzerondje Navigator weergeven in de categorie Algemeen.

   Wanneer u eenmaal vertrouwd bent met PitStop Pro, kunt u de voorkeuren aanpassen aan uw eigen behoeften. We voeren deze wijziging alleen maar door voor de zelfstudiegidsen, om de stappen in de gids eenvoudiger te maken.

 4. De hulpmiddelen van PitStop Pro vinden.
  1. Er zijn twee hoofdmethodes om de PitStop Pro-hulpmiddelen te openen in Acrobat 10. Eén is via het menu PitStop Pro of Plug-Ins en de andere is via de zijbalk van Acrobat, Tools (hieronder met rode contour). Let op, er zijn sneltoetsen beschikbaar om vaak gebruikte hulpmiddelen te openen.   Raadpleeg de referentiehandleiding van PitStop Pro voor meer informatie over specifieke hulpmiddelen of functies van PitStop Pro die u hier ziet.

 5. Werken met preflightprofielen.
  1. In het menu Enfocus PitStop Pro selecteert u "Document preflighten..." om het venster met Preflight-hulpmiddelen te openen. U ziet een lijst met preflightgroepen, die worden voorgesteld als mappen.

   In de lijst met beschikbare preflightgroepen klikt u op "Standaard" en vervolgens op de submap "Ghent PDF Workgroup" en "2008 Specifications". U ziet een lijst met beschikbare preflightprofielcontroles.

   Selecteer het profiel "SheetCMYK_1v4". Op dat moment wordt de knop Uitvoeren beschikbaar. U kunt instellingen wijzigen wat betreft de pagina's waarop het profiel moet worden uitgevoerd. In dit geval voeren we het profiel op het volledige document uit.

   Selecteer de knop Uitvoeren om de preflight op het zelfstudiedocument te starten.

   Wanneer de preflightcontrole klaar is, verschijnt het venster Enfocus Navigator (dit is gebaseerd op de instellingen bij Voorkeuren die eerder werden opgegeven). In de Enfocus Navigator ziet u een lijst met alle Fouten, Waarschuwingen en Herstellingen die op de PDF werden toegepast op basis van de instellingen binnen het preflightprofiel. Van hieruit kunt u op een item in de lijst klikken om het betrokken gebied of element op de pagina te markeren en eventuele herstellingen te zien die beschikbaar zijn voor dat item.

 6. Een correctie maken in de preflight.
  1. Klik op de eerste Fout "RGB-kleur wordt gebruikt". U ziet dat als u op deze fout klikt, één van de afbeeldingen die de oorzaak is van de fout in de voorbeeldweergave van Acrobat wordt gemarkeerd.

   Breid de selectie uit om de twee objecten te zien die de fout veroorzaken. Klik tussen de twee om beide afbeeldingen te zien die de fout veroorzaken. Klik vervolgens opnieuw op de bovenliggende fout, zodat onze correctie op beide afbeeldingen wordt toegepast.

   In de Enfocus Inspector breidt u de rubriek "Oplossing" uit als dat nog niet is gebeurd. Klik vervolgens op "Toevoegen" om een nieuwe regel voor het opnieuw toewijzen van kleuren toe te voegen.

   Stel nu de instellingen in om de Kleurruimte, RGB van apparaat naar Kleurruimte, CMYK van apparaat opnieuw toe te wijzen. Klik vervolgens op de knop OK om de toewijzingsinstellingen toe te voegen aan de Enfocus Navigator. Normaal worden deze gemarkeerd weergegeven op de interface.

   Klik nu op de knop Herstellen om de toewijzing toe te passen. De afbeeldingen worden gecorrigeerd. Sluit vervolgens de Enfocus Navigator en voer hetzelfde preflightprofiel nogmaals uit.

   U ziet dat de RGB-fout niet in de Enfocus Navigator verschijnt, wat erop wijst dat de twee RGB-fouten in CMYK werden gewijzigd.

 7. Sluit het zelfstudiedocument zonder uw wijzigingen op te slaan.

Deel 2: uw eigen preflightprofiel maken

PitStop Pro bevat veel ingebouwde vooraf gedefinieerde profielen op basis van industriestandaarden. U kunt uw eigen preflightprofielen maken op basis van een bestaand profiel, of een volledig nieuw profiel maken. In deze zelfstudiegids gaan we een nieuw profiel maken op basis van een bestaand profiel.
 1. Open het zelfstudiebestand Kreatieve_Keuken.pdf in Acrobat Pro.
 2. Ga naar het menu Enfocus PitStop Pro en op Enfocus Processing - Preflight. Ga vervolgens naar de profielen van de Ghent PDF Workgroup.
 3. U vindt het "SheetCMYK_1v4"-profiel onder de 2008 Specifications-profielen. Dubbelklik op het profiel om dit profiel te bewerken. Hierdoor verschijnt het dialoogvenster Enfocus Editor Preflightprofiel.

  De Enfocus Editor Preflightprofiel toont alle beschikbare controles, samen met wat al is geactiveerd binnen die controle. Door op de verschillende opties aan de linkerkant van het dialoogvenster te klikken, ziet u een lijst met controles die al actief zijn in die controle, naast beschikbare controles die kunnen worden toegevoegd.

 4. In de categorie Algemeen wijzigt u de Naam in "Zelfstudieprofiel".
 5. In de categorie Kleur ziet u dat er al bepaalde controles actief zijn.
  In de lijst met Beschikbare controles (lijst met controles aan de rechterkant van het venster) dubbelklikt u op de tweede controle: "Kleur: RGB". Zo wordt de controle onderaan aan de lijst met actieve controles toegevoegd.
  Note: U zult zien dat sommige controles uitgegrijsd worden wanneer ze eenmaal toegevoegd zijn, en dat andere wel nog kunnen worden geselecteerd om toe te voegen. Dat komt omdat sommige controles meerdere keren kunnen worden toegevoegd, om verschillende elementen van de pagina te controleren.
  Ga naar beneden en dubbelklik op "Omzetten naar CMYK". Zo weet PitStop Pro dat alle RGB-objecten automatisch naar CMYK moeten worden omgezet wanneer dit profiel wordt uitgevoerd.
  Note: PitStop Pro gebruikt de voorkeuren voor kleurbeheer die zijn ingesteld bij de Enfocus PitStop Pro-Voorkeuren, of u kunt de kleurbeheerinstellingen binnen het preflightprofiel wijzigen aan de hand van de optie Kleurbeheer in de Enfocus Editor Preflightprofiel wanneer een profiel wordt bewerkt.
 6. Klik op de knop OK om het dialoogvenster te sluiten en uw wijzigingen op te slaan.  

  Nadat u op OK hebt geklikt, verschijnt een waarschuwingsbericht waarin u wordt gevraagd of u het profiel lokaal wilt opslaan. Dat komt omdat alle ingebouwde profielen "alleen-lezen" zijn. Als u uw eigen profielen wilt opslaan, worden ze op de lokale machine opgeslagen.

  Klik op de knop OK om het nieuwe profiel op te slaan. Het verschijnt in de lijst op het einde van uw Lokale controles.
  Note: Om een volledig nieuw profiel te maken, selecteert u het menu Actie in de rechterbovenhoek van het venster Enfocus Processing - Preflight en selecteert u Nieuw > Nieuw… in de menus.
 7. Selecteer het nieuwe profiel in uw Lokale controles en voer het profiel uit op de zelfstudie-PDF.

  Wanneer de verwerking voltooid is en de Enfocus Navigator wordt weergegeven, gaat u door de lijst met waarschuwingen en herstellingen op zoek naar "Opnieuw toegewezen kleurruimte van RGB van apparaat naar kleurruimte van CMYK van apparaat".

  Klik op deze herstelling om te zien welke objecten deze herstelling hebben ondergaan. U zult zien dat de RGB-afbeeldingen van het eerste deel van de zelfstudiegids nu automatisch in CMYK zijn gewijzigd.

 8. Sluit het zelfstudiedocument zonder uw wijzigingen op te slaan.