Zelfstudiegids 2: Basisbeginselen voor het bewerken en corrigeren van PDF's

Overzicht

In de volgende zelfstudiegids vindt u een inleiding tot het werken met allerlei hulpmiddelen van PitStop Pro. Als u goed begrijpt wat de verschillende hulpmiddelen doen en wat hun onderlinge relatie is, kunt u efficiënter werken met PitStop Pro.

Doelstelling van de zelfstudiegids

Kleine correcties maken vóór de uiteindelijke drukproductie. In deze zelfstudiegids leert u:

Markttoepassing

Vaak moeten kleine wijzigingen in een PDF-bestand worden doorgevoerd voordat het wordt geproduceerd of verdeeld. In dit scenario bereiden we ons zelfstudiedocument voor voor het uiteindelijke drukken, door ervoor te zorgen dat de elementen zich in de juiste kleurruimte bevinden, door afloop te corrigeren en door toepassingsmarkeringen te verwijderen, zodat ze niet kunnen worden verward met de markeringen die door een prepresssysteem worden toegevoegd.

Lengte van de zelfstudie

Deze zelfstudie duurt ongeveer 15 minuten.

Benodigde hulpmiddelen

Voor deze zelfstudiegids hebt u het volgende nodig:

Stappen om na te bootsen


 1. Open het bestand "Kreatieve_Keuken.pdf" in Acrobat Pro.
 2. Open Enfocus Processing - Preflight en voer "SheetCMYK_1v4" van de specificatieset 2008 van de Ghent PDF Workgroup uit (meer informatie in Zelfstudiegids 1).
 3. Klik op de eerste fout "RGB-kleur wordt gebruikt". U ziet dat als u op deze fout klikt, één van de afbeeldingen die de oorzaak is van de fout in de voorbeeldweergave van Acrobat wordt gemarkeerd.

  Breid de selectie uit om de twee objecten te zien die de fout veroorzaken. Klik tussen de twee om beide afbeeldingen te zien die de fout veroorzaken. Bekijk welke afbeeldingen RGB zijn.

  Zoals u in Zelfstudiegids 1 zag, kunnen we de afbeeldingen rechtstreeks in de preflight corrigeren, maar deze keer gebruiken we de Enfocus Inspector om onze afbeeldingen te corrigeren.

  Dat kan nuttig zijn wanneer u meer controle wilt over de keuze welke elementen van een pagina worden gewijzigd of als u al weet dat een element moet worden gecorrigeerd.

 4. Sluit de vensters Enfocus Inspector en Enfocus Processing - Preflight.
 5. Bij Acrobat Tools selecteert u PitStop Inspect om de beschikbare hulpmiddelen te bekijken. Klik op het selectiehulpmiddel en selecteer vervolgens de RGB-afbeelding van de coverpagina van het zelfstudiebestand.
 6. Open de Enfocus Inspector. Met de Enfocus Inspector geopend klikt u op de eerste set met hulpmiddelen: Vulling en lijn. Als de afbeelding geselecteerd is, ziet u dat de afbeelding uit RGB-kleuren bestaat.
 7. Wijzig het kleurmodel van RGB naar CMYK. In het menu Acties (rechterbovenhoek van de meeste PitStop Pro-vensters en -functies) selecteert u Omzetten naar CMYK (met behulp van Voorkeuren) om het kleurenmodel voor deze afbeelding te wijzigen.
  Note: Omdat dit een afbeelding met continue tonen is, en geen objectvulling, kunt u de afbeeldingpixels niet aanpassen binnen de Inspector. Als u echter een object zoals de tekst "KOFFIE" onder de afbeelding selecteert, ziet u dat u de kleuren kunt aanpassen door de schuifknoppen te verplaatsen.

  Probeer de Inspector eens uit door verschillende elementen op de pagina en verschillende functies binnen de Inspector te selecteren. U ziet dat de geretourneerde waarden binnen de Inspector wijzigen, afhankelijk van het type object dat u in het PDF-bestand selecteert.

 8. Sluit de Enfocus Inspector.
 9. Het paginavak bekijken en instellen.

  In deze stap controleren we of we zeker een echt paginavak hebben gedefinieerd voor onze PDF. Dat is belangrijk voor downstream-toepassingen zoals opmaakprogramma's waarin het verkleinvak wordt gebruikt om pagina's uit te lijnen.

  In het Acrobat-palet Tools selecteert u PitStop Weergeven en selecteert u het hulpprogramma Paginavak weergeven.

  Met Paginavak weergeven ingeschakeld ziet u een rode contour rond de pagina en niets uitgelijnd met de uitsnijdmarkeringen, wat erop wijst dat in dit PDF-document geen verkleinvak wordt gedetecteerd.

  In het Acrobat-palet Tools selecteert u PitStop Process en selecteert u het hulpprogramma Global Changes.

  Met Global Changes kunt u met één klik herstellingen en correcties toepassen op een element, een pagina of een volledig document. Elke Global Change wordt vooraf binnen PitStop Pro gedefinieerd en voert een specifieke functie uit. Veel Global Changes hebben echter gebruikersopties en kunnen aan uw behoeften worden aangepast.

  Nu het venster Global Changes weergegeven is, gaat u naar de rubriek Pagina en breidt u die uit. Dubbelklik op de laatste optie Paginavakken instellen op markeringen.

  Met Paginavakken instellen open, bekijkt u de opties die voor deze functie beschikbaar zijn. U zult zien dat PitStop Pro enige flexibiliteit mogelijk maakt om paginamarkeringen te vinden aan de hand van verschillende variaties van kleur of kleuropbouw. Als uitsnijdmarkeringen handmatig aan de lay-out werden toegevoegd, is het bovendien mogelijk dat ze niet perfect uitgelijnd zijn. De waarde Toegestane afwijking voor positie markeringen lost de verkeerde uitlijning op. Dat is echter niet nodig in deze specifieke PDF.

 10. Sluit het venster Paginavakken instellen op markeringen en voer de Global Change uit op het volledige document.  

  Selecteer de functie Paginavakken instellen op markeringen, controleer of ze is ingesteld om op het "Volledige document" uit te voeren en klik op de knop Uitvoeren.  

  Na voltooiing ziet u dat de blauwe hulplijnen van het paginavak perfect met elke uitsnijdmarkering uitgelijnd zijn.

  Met deze Global Change toegepast bevat het document nu een gedefinieerd paginavak voor het beheer van afloop.

 11. Afloop uitbreiden binnen uw document.

  Vervolgens passen we een Global Change toe, om de afloop tot buiten het paginavak uit te breiden. Zoom uit op de eerste pagina binnen Acrobat, zodat u de volledige lay-out kunt zien. U zult zien dat elementen op de pagina niet aan de linkerzijde van het document aflopen.

 12. Open PitStop Process bij de Acrobat Tools en klik op Global Changes.
 13. In de categorie Pagina dubbelklikt u op Afloop uitbreiden.

  Daarmee opent u de Enfocus Global Change Editor voor Afloop uitbreiden. Voor Afloop buiten het verkleinvak voert u de waarde "3 mm" (of 0,125 in) in voor de afloop.

  Klik op de knop Uitvoeren om de nieuwe waarde toe te passen.

  U zult merken dat er niets wordt gewijzigd. Er zijn twee redenen waarom afbeeldingen soms niet aflopen wanneer deze Global Change wordt uitgevoerd. De eerste is omdat er geen afbeeldingsgegevensbestand bestaat en omdat de afbeeldingsgegevens werkelijk stoppen op de rand van de pagina. Dat heeft geen invloed op grafische (vector)objecten als het object kan worden uitgebreid. De andere reden is dat de afbeelding niet echt eindigt op het verkleinvak van de pagina, maar er toch gegevens van uitgesneden afbeeldingen zijn om in de afloop uit te breiden.

  Om na te gaan om welke situatie het hier gaat, openen we de Global Change "Afloop uitbreiden" opnieuw.

  Als Afstand tot het verkleinvak voert u de waarde "2 pt" in. Ga na of uw waarde voor Afloop buiten het verkleinvak nog altijd 3 mm (0,125 in) is en klik op Uitvoeren.

  Nu ziet u dat de afbeelding en de grafische objecten zijn uitgebreid voorbij de randen van het verkleinvak. 14. De publicatiedatum bijwerken met Zoeken en vervangen.

  De volgende wijziging maakt gebruik van de functie Tekst zoeken en vervangen Enfocus om het publicatiejaar bij te werken.  

  In het menu PitStop Pro selecteert u Object en Tekst zoeken en vervangen Enfocus in het uitgebreide menu.

   

  Voer "2004" in in het tekstvak Zoeken en voer "2012" in in het tekstvak Vervangen. Klik nu op de knop Volgende om de eerste vermelding van "2004" te vinden. Die wordt gemarkeerd door een onderstreping.

  Klik op de knop Vervangen zoeken om de huidige waarde te vervangen en de volgende vermelding voor vervanging. Ga door en klik op de knop Vervangen zoeken tot het einde van het document is bereikt.

 15. Toepassingsmarkeringen verwijderen

  In deze stap willen we markeringen en slugregels die door de gebruiker of de lay-outtoepassing werden toegevoegd, verwijderen. Hiervoor wordt een Action List gebruikt.

  Bij Acrobat Tools selecteert u PitStop Process en klikt u op Action Lists.

  Action Lists zijn de krachtigste functies binnen PitStop Pro. Ze kunnen een combinatie van acties, preflightprofielen en Global Changes zijn die in één functie zijn ingedeeld. PitStop Pro omvat veel vooraf geïnstalleerde functies die kunnen worden bewerkt en aangepast volgens uw behoeften. Raadpleeg de referentiehandleiding voor meer informatie over Action Lists.

  Ga naar Pagina, selecteer Printermarkeringen verwijderen en klik op de knop Uitvoeren. Alle markeringen en slugregels buiten het uitsnijdvak worden verwijderd.

 16. Keer terug naar Global Changes om een aangepaste slugregel toe te voegen.

  Nu de printermarkeringen verwijderd zijn, voegen we onze eigen slugregel toe aan de pagina.


  1. Ga naar Standaard > Toevoegen > Variabele tekst toevoegen en dubbelklik op de Global Change-functie Variabele tekst toevoegen voor de bewerking.

   Voor deze Global Change willen we een tekenreeks waarin de huidige documentnaam en het paginanummer van het document worden aangeduid, kunnen toevoegen in de linkerbenedenhoek van de pagina, buiten het verkleinvak en het afloopgebied.

  2. In het gedeelte Tekstinstellingen klikt u op de knop Variabele gebruiken... om het dialoogvenster Variabele gebruiken te openen.
  3. Selecteer "%Current Document Name%" door erop te dubbelklikken en tik vervolgens een scheidingsteken zoals een koppelteken (—) in het venster Enfocus Global Change Editor.
  4. Klik opnieuw op de knop Variabele gebruiken om "%Page Number%" in te voegen.
  5. Noteer als volgende woord "van" en voeg uiteindelijk de variabele "%Page Count%" in.
  6. De uiteindelijke tekenreeks zal er dan zo uitzien: %Current Document Name% — %Page Number% van %Page Count%.
  7. Wijzig vervolgens de lettertypegrootte in 9 punten en laat de kleur op grijs ingesteld staan.
  8. In het gedeelte Positie configureert u de vermelding zo: plaats de waarde van linksonder van de tekst gelijk met de waarde van linksonder van het verkleinvak met een offset van X 7 mm (0,25 in), Y -7 mm (- 0,25 in).
  9. Klik op de knop Opslaan en uitvoeren om de slugregels op alle pagina's van het bestand toe te passen. Hiermee eindigt de zelfstudiegids.
 17. Sluit het zelfstudiedocument zonder uw wijzigingen op te slaan.