Preflightprofiel

Een volledig document controleren op problemen en correcties:

Voorbeeldscenario's


Beschrijving

Preflightprofielen kunnen een pagina of een volledig document controleren op parameters die binnen het profiel zijn gedefinieerd, vaak voorkomende correcties uitvoeren en eventuele problemen melden die uw aandacht vereisen.

PitStop Pro wordt geleverd met veel vooraf gedefinieerde profielen die de vaakst voorkomende controles bevatten. U kunt echter ook een willekeurig profiel bewerken en de controles en correcties aanpassen aan uw productiebehoeften. Vaak voorkomende instellingen zijn onder andere:

en meer...

Note: Action Lists kunnen binnen een preflightprofiel worden gebruikt en kunnen de correcties die mogelijk zijn bij het uitvoeren van een preflightprofiel, aanvullen. Raadpleeg de referentiehandleiding voor meer informatie over de manier waarop Action Lists binnen een preflightprofiel kunnen worden gebruikt.