Paden

Een pad is een willekeurige lijn of vorm in een lijntekeningobject. Een pad kan een willekeurige vorm hebben, bijvoorbeeld:


De individuele elementen die samen een pad vormen, heten segmenten. Soms bestaat een pad uit slechts één segment, maar het kan ook uit meerdere segmenten bestaan.

Figure 1. Een pad (A) dat uit twee segmenten bestaat (B en C)