Verkleinvak

Het verkleinvak geeft het eindformaat van een document na afdrukken en bijsnijden aan.