Categorieën eigenschappen

De Enfocus Editor Preflightprofiel biedt u toegang tot en controle over een groot aantal eigenschappen in PDF-documenten. Deze eigenschappen zijn opgedeeld in een aantal categorieën en worden als zodanig in de Enfocus Editor Preflightprofiel weergegeven.

Een preflightcontrole verifieert en repareert deze eigenschappen van een PDF-document. Categorieën van deze eigenschappen zijn bijvoorbeeld:


Contents