Bilineair resamplen

Bilineair resamplen is een interpolatiemethode van gemiddelde kwaliteit, die de gewogen interpolatie tussen 4 pixels in de oorspronkelijke afbeelding gebruikt.