ASCII-filters

Bij het comprimeren van afbeeldingen kunt u een ASCII-filter selecteren om de afbeeldingsgegevens in uw PDF-document als platte tekst (ASCII) te coderen. U kunt codering met ASCII gebruiken als u uw PDF-documenten moet versturen via kanalen waarbij alleen ASCII-tekens zijn toegestaan. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij sommige e-mailsystemen, hoewel de meeste e-mailsoftware die tegenwoordig wordt gebruikt geen enkel probleem heeft met niet-ASCII-documenten. Als ASCII-codering van de afbeeldingen in uw PDF-documenten noodzakelijk is, kunt u een van de volgende ASCII-filters selecteren: