Ellipsen en rechthoeken tekenen

U kunt PitStop Pro gebruiken om bestaande objecten te bewerken, maar ook nieuwe basisvormen te teken, zoals ellipsen of rechthoeken. U kunt bijvoorbeeld een rechthoek of ellips rond een tekstfragment tekenen om de tekst te markeren.

Note: Als u meerdere nieuwe vormen wilt maken met identieke eigenschappen voor vulling en lijn, kunt u deze eigenschappen eerst als standaard instellen.