Naar raster gaan

Naar raster gaan is een Adobe Acrobat-functie die de rasterlijnen "magnetisch" maakt: wanneer een object dicht bij één van de rasterlijnen brengt, wordt het object aangetrokken door en vastgezet op de rasterlijn.