Aantal keer ongedaan gemaakt

Geef het aantal keer ongedaan maken op waarover u wenst te beschikken. Hoe meer keer ongedaan maken, hoe meer geheugen vereist is.