Muisaanwijzer boven object wijzigen

U kunt ervoor kiezen om de muisaanwijzer te wijzigen van in wanneer u hem boven een object beweegt. U ziet dan wanneer u op een object kunt klikken om het te selecteren. Voor complexe PDF-documenten die een groot aantal objecten bevatten is dat echter niet altijd wenselijk, omdat het een goede werking van het systeem kan belemmeren.