Alt-toets ingedrukt houden wanneer een selectiegebied wordt gesleept

U kunt kiezen wat er moet gebeuren wanneer u de Alt-toets ingedrukt houdt en versleept om een object te selecteren:
Grenscontour van uw selectie, de gestippelde rechthoek die ook kader wordt genoemd

Object binnen de grenscontour

Objecten die de grenscontour overlappen