Eenheden en hulplijnen

U kunt de meeteenheden en hulplijnen selecteren die achter de waarden in de verschillende dialoogvensters van PitStop Pro moeten verschijnen.

Afmetingen

In het vervolgkeuzemenu Eenheden selecteert u de meeteenheid die u in de PitStop Pro-hulpmiddelen, het preflightprofiel en de Action Lists wilt gebruiken.

Als u bijvoorbeeld de afstanden tussen twee punten wilt meten of als u de positie van een object wilt bepalen, wilt u die metingen misschien in millimeter of in inch zien. Specifieke eigenschappen zullen altijd gebruikmaken van de gemeenschappelijke meeteenheid. De lettertypegrootte wordt bijvoorbeeld altijd in punten (pt.) weergegeven en de ruimte tussen tekens altijd in em-spaties.

Selecteer het vakje Percentages weergeven als u de waarde van de RGB-kleurcomponenten als percentage wilt laten weergeven in plaats van als bereik tussen 0 en 255.

Paginacoördinaten

Als u het vakje X-y-as roteren selecteert, dan houden de absolute coördinaten op PitStop-schermen rekening met de weergaverotatie-instelling van Acrobat. Dit betekent dat de coördinaten wijzigen als de gebruiker de weergave draait.

Als u het vakje X-y-as roteren niet selecteert, dan houden de absolute coördinaten op PitStop-schermen rekening met de weergaverotatie-instelling van Acrobat. Dit betekent dat de coördinaten niet wijzigen als de gebruiker de weergave draait.

In beide gevallen wordt er rekening gehouden met de rotatiesleutel die opgeslagen is in de PDF-pagina.

Hulplijnen

Selecteer het vakje Uitlijnen op hulplijnen als u wilt dat objecten tegen de hulplijnen gaan aanleunen zodra deze binnen het magnetische gebied worden geplaatst.

In het vakje Uitlijntolerantie voert u het magnetische gebied in. Als u hier bijvoorbeeld 5 pt invoert, zullen objecten die in de richting van de hulplijn worden verplaatst, aanleunen tegen de hulplijn zodra deze zich maximaal 5 pt van de hulplijn bevinden.