14 standaardlettertypes

Wanneer u in een PostScript- of PDF-omgeving werkt, komt u soms het concept "14 standaardlettertypes" tegen. Wat zijn die "14 standaardlettertypes" precies?

De term is eigenlijk afgeleid van de standaardset met 13 PostScript-lettertypes, die zich in alle PostScript-uitvoerapparaten bevinden. Die lettertypes staan opgesomd in de onderstaande tabel.

Lettertypefamilie

Lettertype

Times

Times-Roman

Times-Italic

Times-Bold

Times-BoldItalic

Helvetica

Helvetica

Helvetica-Oblique

Helvetica-Bold

Helvetica-BoldOblique

Courier

Courier

Courier-Oblique

Courier-Bold

Courier-BoldOblique

Symbool

SymboolVoor PDF-omgevingen wordt ZapfDingbats (  ) aan deze standaardlettertypeset toegevoegd.