Apparaatafhankelijke kleur

Apparaatafhankelijke kleuren hebben betrekking op de instellingen van het apparaat waarop de afbeelding werd gemaakt of uitgevoerd. Voor apparaatafhankelijke kleuren moeten alle apparaten in de workflow geijkt worden om een consistente kleurenreproductie te verkrijgen. Met andere woorden: de invoerapparaten (bijvoorbeeld scanners of digitale camera's), monitoren en uitvoerapparaten (bijvoorbeeld digitale kleurenprinters) moeten op elkaar worden afgestemd om de kleuren te doen overeenstemmen.

Er kunnen zich zelfs verschillen voordoen tussen apparaten van hetzelfde type of model, omdat ze verschillende instellingen kunnen hebben. Monitoren kunnen bijvoorbeeld een andere helderheid of contrast hebben.

Meer informatie over apparaatafhankelijke kleur vindt u in de Adobe Acrobat Help.