Bicubisch resamplen

Bicubisch resamplen is een langzame, maar nauwkeurigere methode, die tot de gladste toongradaties leidt. De waarde van de nieuwe pixels wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de waarde van de bijbehorende groep pixels in de originele afbeelding. Interpolatie wordt gedaan tussen 16 pixels in de originele afbeelding met een iets verscherpend effect.