DeviceLink-profielen gebruiken

In het deelvenster Enfocus Kleur omzetten kunt u DeviceLink-profielen in plaats van ICC-profielen gebruiken. DeviceLink-profielen zijn apparaatspecifieke profielen, die kleuren van de ene kleurruimte omzetten naar de andere, zonder omzetting naar LAB of een andere apparaatonafhankelijke kleurruimte ertussen.

DeviceLink-profielen hebben een gedefinieerde kleurruimte voor Bron en Doel, daarom kunt u alleen DeviceLink-profielen selecteren die met de bron- en doelkleurruimte in het veld "Bron" overeenkomen. Het profielveld Doel wordt uitgeschakeld als er een DeviceLink-profiel is geselecteerd.