Gebruikersstalen gebruiken

Met de kleurdatabase kan er een kleur worden geselecteerd (met de kleurkiezer) uit standaardkleuren (pantone), eerder gedefinieerde kleuren of geïmporteerde kleurbibliotheken.

De kleurdatabase kan vanuit de Enfocus Inspector worden geopend als er een object is geselecteerd, door het tabblad Vulling en lijn en daarna Kleurkiezer in het fly-out-menu te selecteren.

De kleurdatabase gebruikt de Enfocus Preset Manager om kleuren te beheren