Paragrafen als logische tekstentiteiten

Als u veel wijzigingen moet aanbrengen in tekst die op meerdere regels staat, dan kunt u de functie Paragraaf bewerken gebruiken. U kunt deze functie gebruiken om een "logische tekstentiteit" te selecteren. Een logische tekstentiteit is meestal een stuk tekst tussen twee leestekens of spaties, of met verschillende lettertype-eigenschappen. U kunt de functie ook gebruiken om een nieuwe tekstparagraaf aan uw PDF-document toe te voegen.

Figure 1. Een paragraaf bewerken