Een variabelenset maken

Een variabelenset bevat al uw Smart Preflight-variabelen die binnen uw preflightprofielen kunnen worden gebruikt. U kunt meer dan één variabelenset maken en voor elke set kunnen meerdere variabelen worden gedefinieerd. U kunt echter maar één "actieve" variabelenset tegelijkertijd uitvoeren binnen PitStop Pro. Het wordt aanbevolen dat u al uw variabelen binnen één variabelenset houdt, tenzij u ook met PitStop Server werkt.
Note: Indien u binnen één preflightprofiel variabelen gebruikt die in verschillende variabelensets zitten, bevatten alleen de variabelen van de "actieve" variabelenset hun standaardwaarden. Gebruikte variabelen van inactieve variabelensets zullen leeg blijven.
Om een variabelenset te maken:
  1. In Acrobat X klikt u op de Actiebalk en gaat u naar PitStop Process en de optie Smart Preflight. In het keuzemenu selecteert u Voorkeuren variabelenset om de Enfocus PitStop Pro-voorkeuren en de beschikbare variabelensets weer te geven. U kunt ook navigeren naar PitStop Pro > Variabelensets > Voorkeuren variabelenset... om Enfocus PitStop Pro-voorkeuren en de beschikbare variabelensets weer te geven.
  2. In oudere versie van Acrobat gaat u naar Invoegtoepassingen > Enfocus PitStop Pro > Variabelensets > Voorkeuren variabelenset om Enfocus PitStop Pro-voorkeuren en de beschikbare variabelensets weer te geven.
    Note: U kunt ook naar het menu Acrobat gaan en naar Over Plug-Ins van andere bedrijven om de Enfocus PitStop Pro-voorkeuren op Mac OS te openen.
  3. Met Enfocus PitStop Pro-voorkeuren geopend, selecteert u het keuzemenu Beheren... () en vervolgens Nieuw in het submenu.Zo maakt en opent u een nieuwe variabelenset die zal worden opgeslagen in uw "Lokale" PitStop Pro-map.