Pagina's in twee splitsen

Met deze Global Change kunt u pagina's in twee splitsen. Een pagina (of pagina's) kan (kunnen) horizontaal, verticaal of afhankelijk van de gedefinieerde oriëntatie voor de pagina (bv. staand of liggend) gesplitst worden. U kunt ook het paginavak selecteren waarop u deze splitsing wilt baseren.

Ga in het venster Global Changes naar Pagina's > Pagina's in twee splitsen om het dialoogvenster Enfocus Global Change Editor - Pagina's in twee splitsen te openen. Mogelijkheden in dit dialoogvenster:
 1. In het keuzemenu Pagina's in twee splitsen:
  1. selecteert u alle pagina's horizontaal om alle pagina's horizontaal in twee te splitsen.
  2. selecteert u alle pagina's verticaal om alle pagina's verticaal in twee te splitsen.

   Het bovenstaande schermvoorbeeld toont een pagina voor een splitsing en na een verticale splitsing.

  3. selecteert u automatisch om de pagina's met de minst gebruikte oriëntatie te splitsen (PitStop Pro zoekt eerst naar staande en liggende pagina's en splitst vervolgens de pagina's). Liggende pagina's worden verticaal gesplitst en staande pagina's worden horizontaal gesplitst. Er wordt niets gewijzigd aan de andere pagina's.
  4. selecteert u alleen portretpagina's om alleen staande pagina's in twee te splitsen.
  5. selecteert u alleen landschapspagina's om alleen liggende pagina's in twee te splitsen.
 2. Selecteer het type paginavak in het tweede keuzemenu. De beschikbare opties zijn: mediavak, verkleinvak en gedetecteerde verkleinmarkeringen.
 3. U kunt het gebied buiten het verkleinvak op de gesplitste pagina's wissen door het vakje Alle objecten verwijderen die zich volledig buiten het verkleinvak bevinden aan te vinken.
 4. Vink het vakje Nieuwe printermarkeringen toevoegen aan om nieuwe printermarkeringen (zoals verkleinmarkeringen en registratiemarkeringen) toe te voegen aan de gesplitste pagina's.
 5. Klik op de knop Opslaan om de instellingen die doorgevoerd werden in de Global Change op te slaan, of klik op de knop Opslaan en uitvoeren om de instellingen op te slaan en de Global Change uit te voeren.