Standaardstijlen voor nieuwe objecten

Dit helpt u om de standaardinstelling te wijzigen die geconfigureerd is voor nieuwe tekstobjecten en nieuwe lijntekeningobjecten in PitStop Pro.

De standaardinstelling voor nieuwe tekstobjecten in PitStop Pro is Arial 12 pt. Om dit te wijzigen, selecteert u een tekstobject met een lettertype/grootte van uw keuze en klikt u op de knop Tekststijl gebruiken.

De standaardinstelling voor nieuwe lijntekeningobjecten in PitStop Pro is een gelijnd element. Om dit te wijzigen, selecteert u een lijntekeningobject met kenmerken van uw keuze en klikt u op de knop Lijntekeningstijl gebruiken.

Contents