Probleemoplossing voor Smart Preflight

In de volgende tabel ziet u hoe u bepaalde problemen kunt oplossen die u kunt ervaren tijdens het werken met Smart Preflight.

Probleem Mogelijke oorzaak Herstelling
Variabele niet beschikbaar om toe te passen op een preflightcontrole "Type" van variabele stemt niet overeen met het type preflightcontrole of werd ingevoerd in een andere variabelenset dan de momenteel geselecteerde set Controleer de variabele en ga na of hij is gedefinieerd als het juiste "type" (Aantal, Lengte, Tekst of Booleaans) om overeen te stemmen met de preflightcontrole of controleer of de juiste variabelenset geselecteerd is
Standaardwaarde verschijnt niet in variabelenset bij het uitvoeren op een preflightcontrole De variabelenset die die variabele bevat, is niet de actieve variabelenset Controleer dit bij PitStop Process en zorg dat de juiste variabelenset actief is
Variabele wordt "Rood" weergegeven in het dialoogvenster Deze waarden gebruiken De variabele werd gewijzigd sinds hij in de preflightcontrole werd toegepast Pas de variabele opnieuw toe op de preflightcontrole