Certified PDF-preflight

In de categorie Preflight in het deelvenster Certified PDF kunt u onder meer het preflightprofiel definiëren, het resultaat van de preflight bekijken en een preflight voor het document uitvoeren.Rechtsboven in de hoek van de categorie Preflight wordt alleen de status van de Preflight weergegeven (zonder de andere Certified PDF-aspecten zoals Originele documenten en Vergelijking Preflightprofiel).

Zie Preflights en controles van PDF-documenten uitvoeren voor meer informatie over preflights

Preflight

Als er nog geen preflight voor het document is uitgevoerd of als het document of het preflightprofiel is gewijzigd, dan kunt u de knop Preflight gebruiken om een preflight uit te voeren, zonder dat alle andere aspecten van de Certified PDF-workflow worden gecontroleerd

Resultaat weergeven

Als er een preflight voor het PDF-document is uitgevoerd, kunt u het preflightrapport bekijken door op de knop Resultaat weergeven te klikken.

Preflightprofiel

In het veld Preflightprofiel staat het geselecteerde preflightprofiel. U kunt het verwijderen door op de knop Wissen te klikken. U kunt een preflightprofiel selecteren door op de knop Selecteren te drukken.