Enfocus Inspector


  1. Klik op de knop Inspector weergeven om het dialoogvenster Enfocus Inspector te openen.
  2. Klik in dit dialoogvenster op Scheidingen > Opnieuw toewijzen. Hier kunt u een willekeurige kleur van de CMYK-kleuren, de steunkleuren, de DeviceN-kleuren, de NChannel-kleuren en Grijs omzetten naar een PANTONE-kleur naar keuze.
  3. Selecteer Cyaan, Magenta, Geel of Zwart.
  4. Selecteer in het keuzemenu Opnieuw toewijzen aan en selecteer de kleur die u bij het opnieuw toewijzen wilt gebruiken.

  5. Het keuzemenu Opnieuw toewijzen aan bestaat uit de opties Cyaan, Magenta, Geel, Zwart en Kleur kiezen. Als u de optie Kleur kiezen selecteert, wordt het dialoogvenster Steunkleurkiezer geopend. Gebruik deze optie om elke gewenste PANTONE-kleur te kiezen.
  6. Wanneer u een object met zowel vulling als lijn kiest, worden de selectievakjes Vulling en Lijn geactiveerd. U kunt ervoor kiezen om de vulkleur of de lijnkleur of beide opnieuw toe te wijzen aan een kanaal naar keuze.
  7. Klik op de knop Toepassen in het dialoogvenster Enfocus Inspector om de wijzigingen op te slaan.