Preflight uitvoeren en controleren

De knop Preflight uitvoeren en controleren in het deelvenster Certified PDF controleert alle aspecten van de Certified PDF-workflow: