Kleuren opnieuw toewijzen

Wijs de ongewenste originele kleuren toe aan de vereiste kleuren, rekening houdend met de gespecificeerde overdrukinstellingen. U kunt individuele kanalen, kleurruimte of kleur in één keer opnieuw toewijzen.


 1. Ga naar Global Change > Standaard > Kleur > Kleuren opnieuw toewijzen.
 2. Dubbelklik op Kleuren opnieuw toewijzen om het dialoogvenster Enfocus Editor Global Change: Kleuren opnieuw toewijzen te openen.

 3. Met dit dialoogvenster kunt u:
  1. Kleurruimte opnieuw toewijzen aan een andere Kleurruimte of Kleur naar keuze.

   Als u bijvoorbeeld een PDF-bestand hebt waarin alle kleuren in CMYK van apparaat staan en u wilt ze omzetten naar RGB van apparaat, selecteert u Kleurruimte en CMYK van apparaat in de vervolgkeuzemenu's Opnieuw toewijzen:. Selecteer vervolgens Kleurruimte en RGB van apparaat in de vervolgkeuzemenu's Aan:.

  2. Op dezelfde manier kunt u Kleur opnieuw toewijzen aan een andere Kleurruimte of Kleur naar keuze.
  3. U kunt ook Kleurbereik opnieuw toewijzen aan een andere Kleurruimte of Kleur naar keuze.
  4. Wijs een Kanaal naar keuze opnieuw toe aan Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, CMYK of Steunkleur.

   Bijvoorbeeld: u hebt een bestand met objecten opgemaakt in CMYK en de steunkleur rood. Stel dat u de steunkleur rood wilt verwijderen, dan kunt u het kanaal Steunkleur rood opnieuw toewijzen aan een andere steunkleur of andere CMYK-kanalen.

   Kanalen worden gemengd via vermenigvuldiging. Afhankelijk van de kleureninformatie in elk Kanaal wordt de basiskleur vermenigvuldigd door de mengkleur (dus alleen het percentage kleur dat vereist is om de doelkleur te bereiken, wordt gemengd).

   Wanneer u meerdere kanalen opnieuw aan één kanaal toewijst en die kanalen hadden oorspronkelijk een gecombineerde inktdekking van meer dan 100%, dan is het resultaat van de nieuwe toewijzing nooit meer dan 100%.

 4. Als u wijzigingen aanbrengt, verandert de tekst op de knop Uitvoeren naar Opslaan en uitvoeren.
 5. Klik op de knop Opslaan om de instellingen op te slaan of klik op de knop Opslaan en uitvoeren om de instelling op te slaan en ook toe te passen op de geselecteerde afbeelding of het geselecteerde bestand.