Een nieuwe vorm aanmaken


 1. Klik op de functie Nieuwe rechthoek aanmaken of de functie Nieuwe ellips aanmaken .
 2. Plaats de aanwijzer op een pagina van het PDF-document en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Diagonaal slepen om een nieuwe rechthoek of ellips te maken.
  • De toets SHIFT tijdens het slepen ingedrukt houden om een vierkant of cirkel te tekenen.
  • De toets ALT (Windows) of Optie (Macintosh) tijdens het slepen ingedrukt houden om een vierkant of ellips vanuit het midden en niet vanaf de zijkant te tekenen.  1. Als er vanaf de zijkant wordt getekend, blijven de zijkanten van de vorm in een vaste positie op de x- en y-as

  2. Als er vanuit het midden wordt getekend, blijft het middelpunt op een vaste positie staan.


  • Houd de toets SHIFT en de toets ALT (Windows) of Optie (Macintosh) tijdens het slepen ingedrukt om een vierkant of cirkel te tekenen, vanuit het midden.