Een nieuw pad aanmaken


 1. Klik op de functie Nieuw pad aanmaken .
 2. Kies waar nodig Venster > Enfocus Inspector weergeven of klik op de knop Inspector weergeven om de Enfocus Inspector weer te geven.
 3. Plaats de aanwijzer in het PDF-document op de plek waar u het eerste ankerpunt wilt aanmaken en klik erop.
 4. Geef aan waar het eerste segment moet eindigen en klik nog een keer.

  U hebt nu een segment tussen de twee ankerpunten getekend.
  1. A. Eerste ankerpunt

  2. B. Segment

  3. C. Middelpunt

  4. D. Tweede ankerpunt en aanwijzer

 5. Klik op andere posities om nieuwe ankerpunten toe te voegen en zo extra segmenten te creëren.
  Note: U kunt een gekromd segment aanmaken door op een positie te klikken, de muisknop ingedrukt te houden en deze te slepen.
 6. Voer een van de volgende handelingen uit om het pad te voltooien:
  • Klik op een andere functie dan de functie Nieuw pad aanmaken
  • Druk op ESC.
  • Klik op Pad sluiten in de Enfocus Inspector.