Een object maskeren


  1. Selecteer minimaal één object in uw PDF-document en één lijnobject of tekstsegment waarmee het masker moet worden gemaakt.
    Figure 1. Twee objecten voor maskeren selecteren.

  2. Kies Bewerken > Enfocus Masker > Aanmaken.

    De omtrek van het bovenste object wordt gebruikt om de objecten eronder te maskeren.

    Figure 2. Het masker met het bovenste object aanmaken.