Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Ga als volgt te werk om uw laatste acties ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren:


  1. Kies Bewerken > Ongedaan maken [actie] of klik op een van de toetsen Ongedaan maken of .

    De naam van uw laatste actie wordt in het menu Commando weergegeven. Als u een object hebt verplaatst, geeft het menu bijvoorbeeld Verplaatsing ongedaan maken aan.

  2. U kunt de actie die u zojuist ongedaan hebt gemaakt opnieuw uitvoeren via Bewerken > Ongedaan maken [actie] of klik op een van de toetsen voor Ongedaan maken of .