Richtlijnen voor het aanmaken van Action Lists

U kunt een Action List als volgt aanmaken:


 1. Maak een of meerdere selecties.
 2. Geef operatoren (AND, NOT, OR) voor uw selecties op.
 3. Geef de vereiste wijzigingen voor de selecties op.

  Volg de volgende richtlijnen wanneer u Action Lists aanmaakt:


  • Wijzigingen gelden alleen voor selecties. Zorg daarom dat u eerst de juiste selecties voor uw Action List maakt. Als u geen selecties maakt, worden sommige wijzigingen op alles in uw PDF-document toegepast (bijvoorbeeld lettertypes) of er worden helemaal geen wijzigingen doorgevoerd.
  • De operatoren (AND, NOT, OR) mogen niet worden ingevoerd tussen twee of meerdere selecties, maar na deze selecties (notatie postfix). Deze operatoren zijn van toepassing op voorgaande selecties.
  • Als er een operator is geselecteerd in de Editor Action List, worden de betreffende acties (of groep acties) waarop deze betrekking heeft aangegeven met een groene en paarse indicator.   In het bovenstaande voorbeeld heeft de geselecteerde operator "OR" betrekking op de actie "Lettertype Times New Roman selecteren" (paars) en de combinatie van de eerste twee regels en hun operator "OR" (groen)

  • De operatoren (AND, NOT, OR) zijn logische operatoren, wat betekent dat ze moeten worden gebruikt op een strikt logische manier. Als u bijvoorbeeld de lettertypes Times-Roman (Adobe Type 1) en Times New Roman (TrueType) wilt selecteren, moet u niet de operator AND, maar de operator OR gebruiken (een lettertype kan niet zowel Times-Roman als Times New Roman zijn). U kunt de operator AND bijvoorbeeld gebruiken om alle tekst in Times-Roman en de kleur, blauw, te selecteren. Uw Action List ziet er dan als volgt uit:

  • De operatoren OR en AND zijn alleen van toepassing op de twee voorgaande selecties. Als u dus meer dan twee selecties wilt maken, moet u meerdere operatoren op de juiste plekken in de "stack" selecties invoegen. Als u bijvoorbeeld de lettertypes Times-Roman (Adobe Type 1), Times New Roman (TrueType) en hun vetgedrukte varianten wilt selecteren, moet uw Action List er als volgt uitzien:

  • De operator NOT is alleen van toepassing op de voorgaande selectie en kan worden gebruikt om iets van een selectie uit te sluiten. In tegenstelling tot de operatoren OR en AND hoeft er bij de operator NOT slechts een selectie te worden gemaakt. Als u bijvoorbeeld alle lettertypes behalve Times-Roman in een PDF-document wilt veranderen in Times-Bold, ziet uw Action List er als volgt uit:

   In het bovenstaande voorbeeld verandert de Action List alle lettertypes in het PDF-document in Times-Bold, maar blijft Times-Roman (normaal) ongewijzigd.