Alternatieve afbeeldingen in uw PDF-document aanmaken


 1. Open uw PDF-document met afbeeldingen met een hoge resolutie.
 2. Kies Venster > Deelvenster Enfocus Action List weergeven.
 3. Klik in het configuratiescherm Action List en Preflightprofiel op Beheren > Nieuw.
 4. Vul de Algemene informatie voor de Action List in.
 5. Klik op de knop om een nieuwe actie toe te voegen.
 6. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw type actie de wijziging Alternatieve afbeeldingen toevoegen.
 7. Klik op Toevoegen.
 8. Geef in de Enfocus Editor Action List de kenmerken voor deze actie op:
  • De resolutie van de alternatieve afbeeldingen
  • Of de alternatieve afbeeldingen in RGB-kleuren moeten zijn
 9. Klik op OK.
 10. Selecteer in het configuratiescherm Action List en Preflightprofiel de optie Document en klik op Uitvoeren.