De paginavakken instellen

In de categorie Paginavakken van de Editor Designopmaak kunt u paginavakken definiëren. U kunt de paginavakken van het huidige document gebruiken door Huidige paginavakken als sjabloon nemen in het menu Fly-out te selecteren of u kunt de paginavakken numeriek definiëren:


 1. Selecteer Opmaak prepress.

  Met deze optie kunt u alle paginavakken definiëren. Als u Opmaak voor schermweergave selecteert, hebt u een beperkt aantal opties om het mediavak, het verkleinvak en het illustratievak te definiëren. Als u Geen opmaak selecteert, worden er geen paginavakken in de designopmaak gedefinieerd.

 2. Definieer het verkleinvak
  • Stel Naar gedetecteerde verkleinmarkeringen gaan in om te proberen om verkleinmarkeringen waar te nemen en om deze te gebruiken om het verkleinvak te definiëren. Als u op de knop Bewerken klikt, kunt u de kleur definiëren (100% in CMYK, registratiekleur, een specifieke kleur) van de verkleinmarkeringen. Als er geen verkleinmarkeringen worden waargenomen, wordt de volgende (ingeschakelde) optie gebruikt.

  • Stel Zelfde als bestaand in om het nieuwe verkleinvak op een bestaand paginavak of de pagina-inhoud te baseren. U kunt een offset en een ankerpunt gebruiken, bijvoorbeeld om de hoek linksboven van het nieuwe verkleinvak vast te maken aan de hoek linksboven van het bestaande verkleinvak.

  • Stel de Grootte verkleinvak in op een gedefinieerd papierformaat of selecteer Aangepast om de breedte en hoogte te definiëren. Deze optie wordt gebruikt als de andere detectiemethoden zijn uitgeschakeld of geen resultaat opleverden.

 3. Definieer het afloopvak
  • Stel het afloopvak in op Afwezig als er geen afloopvak moet worden gedefinieerd. Stel deze anders in op Aanwezig

  • Gebruik Naar gedetecteerde afloopmarkeringen gaan om afloopmarkeringen waar te nemen en deze te gebruiken om het afloopvak te definiëren. Als u op de knop Bewerken klikt, kunt u de kleur definiëren (100% in CMYK, registratiekleur, een specifieke kleur) van de afloopmarkeringen.

  • Definieer de marge die moet worden gebruikt op basis van het verkleinvak, met een marge links, rechts, boven en onder of met dezelfde afstand aan alle kanten, met de knoppen Marge voor bijsnijden

  • Als u een marge links, rechts, boven en onder gebruikt, kunt u Spiegelen voor even pagina's gebruiken om de marge links en rechts op even pagina's te verwisselen.

 4. Definieer het mediavak
  • Definieer de marge die moet worden gebruikt op basis van het verkleinvak, links, rechts, boven en onder of dezelfde afstand aan alle kanten met de knoppen voor Marge voor bijsnijden

  • Als u een marge links, rechts, boven en onder gebruikt, kunt u Spiegelen voor even pagina's gebruiken om de marge links en rechts op even pagina's te verwisselen.

 5. Definieer het verkleinvak en het illustratievak
  • Afwezig: geen verkleinvak / illustratievak

  • Zelfde als verkleinvak

  • Zelfde als mediavak

  • Ga naar zichtbaar (alleen voor illustratievak): het illustratievak wordt ingesteld op het selectiekader van de pagina-inhoud in het verkleinvak of in het mediavak als er geen verkleinvak is