Een enkele afbeelding resamplen


  1. Selecteer een pixelafbeelding met de functie Objecten selecteren .
  2. Kies Venster > Enfocus Inspector weergeven of klik op de knop Inspector weergeven om de Enfocus Inspector weer te geven.
  3. Klik op de categorie Afbeelding > Resample.
  4. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u een afbeelding wilt downsamplen, selecteer Bovenstaande resamplen en geef de drempelwaarde voor de resolutie in dpi op. Alleen afbeeldingen met een resolutie hoger dan of gelijk aan deze drempelwaarde voor de resolutie worden gedownsampled.
    • U kunt een afbeelding upsamplen door het vinkje bij het vakje Bovenstaande resamplen te verwijderen.
  5. Selecteer een methoden voor resamplen (interpolatie) en geef de resolutie (dpi) op waarmee de afbeelding moet worden geresampled.
  6. Klik op Toepassen.