Standaardkenmerken van tekst en lijntekeningen voor nieuwe objecten gebruiken

Als u nieuwe objecten maakt met behulp van een van de hulpprogramma's van PitStop Pro is het mogelijk dat u wenst dat die objecten specifieke standaardkenmerken hebben. Als u bijvoorbeeld nieuwe tekst in uw PDF-document typt met het hulpmiddel Tekstregel bewerken of Paragraaf bewerken, dan wilt u misschien dat voor die tekst het lettertype Helvetica, 10 pt wordt gebruikt. Of als u een nieuwe rechthoek of een nieuwe ellips maakt, wilt u misschien dat ze standaard een specifieke vul- en lijnkleur hebben.

Ga als volgt te werk:


  1. Open een PDF-document dat objecten bevat waarvan u de kenmerken wilt gebruiken.
  2. Selecteer tekst of lijntekeningen in uw PDF-document met behulp van het hulpprogramma Objecten selecteren .
  3. Kies indien nodig Venster > Enfocus Inspector weergeven of klik op de knop Inspector weergeven om de kenmerken (lettertype, kleur enz.) van het geselecteerde object te zien.
  4. Kies Bewerken > Voorkeuren > Enfocus PitStop Pro-voorkeuren en selecteer de categorie Bewerken.
  5. Klik op de knop Tekststijl gebruiken of de knop Lijntekeningstijl gebruiken om de kenmerken van het geselecteerde object te gebruiken wanneer u nieuwe objecten maakt.
    Note: U kunt het venster Enfocus PitStop Pro-voorkeuren open laten, tekst en lijntekeningen selecteren en de respectieve voorkeuren instellen.