De Editor preset kleurbeheer gebruiken


  1. Geef de naam en beschrijving op.
  2. Indien u de actieve instellingen in uw preset wenst te gebruiken, selecteert u Huidige voorkeuren voor kleurbeheer gebruiken in het menu Acties. Al deze instellingen zullen automatisch worden ingevoerd.
  3. Indien u de Acrobat-voorkeuren in uw preset wenst te gebruiken, selecteert u Huidige Acrobat-voorkeuren gebruiken in het menu Acties.
  4. Configureer de algemene instellingen voor kleurbeheer op het tabblad Algemeen.
  5. U kunt ook op het tabblad Afbeeldingen het vakje Algemene kleurinstellingen toepassen selecteren om de algemene instellingen voor de afbeeldingen toe te passen of u kunt het vakje Kleurbeheer inschakelen selecteren om de algemene kleurinstellingen te overschrijven en afzonderlijke instellingen voor afbeeldingen te configureren.
  6. Selecteer een standaardbron- en een standaarddoel-ICC-profiel voor elke kleurruimte. Door Sync met Acrobat te selecteren, wordt het overeenkomstige ICC-profiel gebruikt dat in de Acrobat-voorkeur werd opgegeven.
  7. Selecteer de te gebruiken CMM-engine en selecteer (indien van toepassing) het vakje Zwartpuntcompensatie gebruiken.
  8. Klik op de knop Opslaan om de instellingen alleen op te slaan, of klik op de knop Opslaan en toepassen om de instellingen ook toe te passen.