Een steunkleur dupliceren

U kunt objecten die een steunkleur bevatten dupliceren en een gebruikersgedefinieerde steunkleur maken met dezelfde vorm als het gekopieerde object. U kunt dat bijvoorbeeld doen om een steunvernis te maken.

Ga als volgt te werk:


  1. Open het PDF-document waarin u een nieuwe steunkleur wilt maken, op basis van de vorm van een geselecteerd object.
  2. Selecteer met de functie Objecten selecteren een object waarvan u de vorm wilt wijzigen.
  3. Selecteer Tools > PitStop Inspect > Inspector in Acrobat X of selecteer Venster > Enfocus Inspector weergeven in oudere versies van Acrobat of klik op de knop Show Inspector om de Enfocus Inspector weer te geven.
  4. Klik op de categorie Scheidingen > Vernis.
  5. Klik op de knop +.
  6. Vul een naam voor de nieuwe steunkleur in in het gebied Bewerken, bijvoorbeeld Vernis.
  7. Selecteer waar nodig Overdruk.
  8. Klik op Toepassen.