Een rapport bekijken en interpreteren


 1. Voer een preflightcontrole of een Action List voor uw document uit.

  De Enfocus Navigator wordt geopend.

 2. Klik op plus (+) om het deel Rapport uit te breiden.
 3. Selecteer een opmaak voor het rapport en klik op Rapport weergeven.

  Het rapport wordt geopend en de fouten, waarschuwingen en herstellingen worden op de eerste pagina weergegeven.

 4. Met de functie Hand van Adobe Acrobat kunt u het volgende doen:
  • Op het vergrootglas naast een fout, waarschuwing of herstelling klikken om het bijbehorende object in het PDF-document te selecteren en te markeren. U kunt de Objectbrowser in combinatie met de Enfocus Inspector gebruiken om meer informatie over een bepaald probleem weer te geven of om het probleem meteen op te lossen.
  • Klik op het informatiepictogram naast een fout, waarschuwing of herstelling om de helponderwerpen te bekijken. Er kan een dialoogvenster worden geopend waarin er wordt gevraagd of u het helponderwerp wilt bekijken (internetkoppeling openen). Als u dat wilt, selecteert u In internetbrowser.