Een QuickRun aanmaken

Als u een QuickRun aanmaakt of bewerkt, wordt de Enfocus Editor QuickRun geopend.


 1. Voer een naam en beschrijving voor uw QuickRun in.
 2. Als u een of meerdere Action Lists, een of meerdere Global Changes of een preflightprofiel wilt toevoegen, klik op de knop Toevoegen en selecteer de gewenste actie.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u Action Lists, Global Changes of een preflightprofiel uit uw database wilt toevoegen, selecteer Uit database en selecteer een of meerdere Action Lists of Global Changes, of een preflightprofiel
  • Als u een Action List, preflightprofiel of Global Change van een harde schijf of station wilt toevoegen, selecteer Uit bestand en klik daarna op Bladeren. Selecteer het gewenste bestand en klik op Openen.
 4. Klik op OK.

  De Action Lists, Global Changes en het preflightprofiel worden weergegeven in het vakje Uitvoeren.

 5. Klik op de knop Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen om de volgorde in te stellen waarmee de Action Lists en Global Changes worden uitgevoerd.
  Note: Controleer de volgorde van de Action Lists en Global Changes zorgvuldig, want als dezelfde acties in een andere volgorde worden uitgevoerd, kan er een ander resultaat ontstaan. U kunt dit het beste eerst testen door de acties afzonderlijk uit te voeren en te controleren welke volgorde juist is.
 6. Selecteer waar nodig Preflight Certified PDF om een Certified PDF-workflow voor uw PDF-documenten te starten.
 7. Als er een preflightprofiel is geselecteerd, kunt u kiezen voor Herstellingen toestaan van preflightprofiel. Als herstellingen in het preflightprofiel zijn uitgeschakeld, is deze optie niet beschikbaar.
 8. Selecteer waar nodig een Action List, Global Change of preflightprofiel en klik op de knop om deze uit de QuickRun te verwijderen
 9. Selecteer het paginabereik waarbinnen u de Quickrun wilt gebruiken of klik op Selectie.
 10. Selecteer waar nodig Resultaten weergeven.

  De resultaten worden in de Enfocus Navigator weergegeven.

 11. Klik op OK.