Tekstsegmenten met gelijkaardige eigenschappen selecteren

Er kunnen tekstsegmenten in uw PDF-document staan die gelijkaardige eigenschappen hebben. Titels kunnen bijvoorbeeld allemaal hetzelfde lettertype en dezelfde grootte hebben. U kunt deze titels selecteren en een of meerdere eigenschappen van de titels wijzigen, bijvoorbeeld de kleur van de tekst.

Figure 1. Tekstsegmenten met gelijkaardige eigenschappen selecteren

Ga als volgt te werk:


  1. Selecteer met de functie Gelijkaardige objecten selecteren een tekstsegment.
  2. Klik waar nodig op de knop Inspector weergeven om de Enfocus Inspector weer te geven.
  3. Selecteer in de Enfocus Inspector de eigenschappen die identiek in de andere tekst moeten zijn, zoals lettertype en grootte, maar niet de tussenruimte.
  4. Klik op Gelijkaardige objecten selecteren.

    Alle tekst met dezelfde eigenschappen is nu geselecteerd.