Definitie van een variabele op basis van een regel

Het concept van een variabele op basis van een regel is om een variabele te maken die zal wijzigen op basis van de toestand van een andere instelling.

Bijvoorbeeld: als het taaktype "Digitaal" is, dan (THEN) moet de controle van de "Afbeeldingsresolutie" worden gewijzigd naar 150 ppi. En (AND) als (IF) het taaktype "Offset" is, dan moet de "Afbeeldingsresolutie" worden gewijzigd naar 300 ppi.

Variabelen op basis van regels bestaan uit twee delen: één is de variabele die wordt gebruikt om de Regel te activeren (de trigger), de andere is de variabele met de condities bepaald. Zoals opgegeven in het bovenstaande voorbeeld, zijn de twee triggers "Digitaal" of "Offset" en zijn de conditionele variabelen "150" en "300".

Om de variabele op basis van een regel te doen werken, moet u twee variabelen maken. Eén is een "Constante" variabele en de andere is de eigenlijke variabele "op basis van een regel". De Constante variabele wordt gebruikt in de preflightcontrole die u wilt activeren met de variabele op basis van een regel.

Wanneer beide variabelen voltooid zijn, worden ze aan verschillende preflightcontroles toegewezen. Beide zullen verschijnen als variabele opties wanneer het preflightprofiel wordt uitgevoerd, alleen zal de variabele op basis van een regel automatisch wijzigen indien de variabele "trigger" wordt gewijzigd.

Hieronder staan enkele schermvoorbeelden met uitleg over de manier waarop een variabele op basis van een regel wordt opgegeven en toegepast op een preflightprofiel. Dit voorbeeld is gebaseerd op het volgende voorbeeld:

Als het taaktype "Digitaal" is, dan (THEN) moet de controle van de "Afbeeldingsresolutie" worden gewijzigd naar 150 ppi. En (AND) als (IF) het taaktype "Offset" is, dan moet de "Afbeeldingsresolutie" worden gewijzigd naar 300 ppi.


 1. De Constante waarde opgeven


  Met de constante waarde die hier wordt opgegeven, wordt de standaardwaarde ingesteld op "Offset'"
 2. De variabele op basis van een regel opgeven
   

  In de Variabele waarde wordt de constante variabele geselecteerd om de regelinstructie te starten. In dit voorbeeld wordt de regel uitgebreid naar twee variabelen, "Offset" en "Digitaal", elk met hun eigen waarden. Als er voor de constante variabele die u hier selecteert voorgedefinieerde waardes ingesteld zijn (met de functie Interactieve Smart Preflight), dan zullen die waarden hier beschikbaar zijn via een keuzemenu.
 3. De variabele op basis van een regel aan een preflightcontrole toewijzen
   

  Voor deze controle werd de waarde op basis van een regel toegewezen aan de waarde Kleurinktdekking. Afhankelijk van de vorige instelling wordt deze waarde automatisch ingesteld, maar de waarde kan indien nodig nog altijd handmatig worden overschreven wanneer het preflightprofiel wordt uitgevoerd.
 4. De variabele op basis van een regel uitvoeren
   

  Wanneer het preflightprofiel wordt uitgevoerd, krijgt de gebruiker de optie aangeboden om de parameters van de variabele aan te passen. In het geval van onze variabele op basis van een regel (totale inktdekking op basis van uitvoer) zal de juiste waarde voor de totale inktdekking automatisch worden geactiveerd indien de juiste waarde wordt ingevoerd bij "Uitvoertype".
 5. Instructies AND/OR/ELSE Wanneer u met variabelen op basis van een regel werkt, kunt u het argument van de variabelen uitbreiden door condities aan één instructie toe te voegen en/of door meerdere instructies te gebruiken om verschillende resultaten te bereiken. Let op, in elke nieuwe conditie kan dezelfde variabeletrigger of een andere variabeletrigger worden gebruikt.

  Met de instructies AND en OR wordt een conditie aan de geselecteerde instructie toegevoegd. Zo is de instructie afhankelijk van twee of meer condities.

  Met ELSE wordt een alternatieve instructie aan de algemene variabele toegevoegd, en er is altijd een instructie ELSE op het einde van het argument voor de uitzonderingen, zodat eventuele uitzonderingen worden verwerkt met een preflightfout of met een standaardwaarde.