De Enfocus Variable Set Editor gebruiken


 1. In de rubriek INSTALLATIE klikt u op het label Algemeen en geeft u de naam en beschrijving op.
 2. Klik op de knop + om het label Nieuwe variabele toe te voegen aan de rubriek VARIABELEN.
 3. Klik op het label Nieuwe variabele om de velden die ermee te maken hebben, in het rechterdeelvenster te zien.
  1. Voer de Naam en de Naam leesbaar door gebruiker in in het gedeelte Definitie variabele.
  2. Selecteer Inlinewaarde (de standaardwaarde) in het vervolgkeuzemenu Type om een expliciete waarde in te voeren in het tekstveld Waarde van het gedeelte Variabelewaarde. Selecteer Aantal, Lengte, Tekst of Booleaans als waarde.
  3. Selecteer Op basis van regel in het vervolgkeuzemenu Type. In het gedeelte Variabelewaarde wordt de eigenschappeneditor weergegeven, waar u een conditie kunt opgeven waarin meerdere vergelijkingen worden gecombineerd aan de hand van IF-ELSE-uitdrukkingen. Elke vergelijking wordt weergegeven als afzonderlijke rij.
  4. Om een vergelijkingsrij toe te voegen: selecteer de variabele in het eerste vervolgkeuzemenu en selecteer de conditie in het tweede vervolgkeuzemenu. Voer de waarde in in het tekstvak en klik op de knop EN of OF om de gewenste logische operator toe te voegen. Er wordt een nieuwe vergelijkingsrij toegevoegd.
  5. Om een vergelijkingsrij te verwijderen: klik op de knop Verwijderen op het einde van die rij.
  6. Druk op de toets Shift om extra opties te zien.
  7. Klik op de knop Kopiëren om de bestaande uitdrukking te kopiëren en opnieuw te gebruiken. Klik op de knop Verwijderen om een uitdrukking te verwijderen.
  8. Klik op de knop ELSE om een nieuwe set met vergelijkingsrijen toe te voegen.
  9. U kunt ook een configuratie maken voor een scenario waarbij geen van de eerder ingestelde condities passen. Selecteer het keuzerondje Een fout genereren of selecteer het keuzerondje Deze waarde gebruiken en kies Aan of Uit in het vervolgkeuzemenu.
 4. Klik op de knop Opslaan om deze instellingen op te slaan.
Zie Smart Preflight voor meer informatie over het configureren van variabelensets en smart preflighting.